Презентација извештаја о раду Апелационог суда у Новом Саду и виших судова са подручја овог суда за 2018.годину, успешно је реализована 6. марта у просторијама Вишег суда у Шапцу, у присуству председника Врховног касационог суда Драгомира Милојевића, судије Врховног касационог суда у пензији Јанка Лазаревића, и председника Виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

 

На одржаном састанку презентовани су извештаји о раду за 2018.годину, сваког суда појединачно, као и проблеми са којима су се судови у претходној години сусретали. Након краће анализе резултата рада за 2018.годину, председник Апелационог суда у Новом Саду закључио је да су резултати рада за 2018.годину добри, на нивоу читавог Апелационог суда у Новом Саду, а такође и на нивоу виших судова са подручја новосадске апелације. На састанку је истакнуто и то да се у погледу реализације Програма решавања старих предмета у судовима наставља тренд смањивања броја старих предмета, уз неопходност даљег праћења рада судија на старим предметима од стране председника судова.

 

Портпарол Вишег суда у Шапцу

Бојана Чуровић