Радно време

Кућни ред

Судска пракса

Извештај о раду Вишег суда у Шапцу

Јавни бележници и извршитељи

Регистар сталних судских вештака и тумача

Регистар правних схватања

Подношење притужби и представки 

Списак адвоката постављених по службеној дужности у Вишем суду у Шапцу у 2018.години

Акт о безбедности ИКТ-а