У просторијама медијације Вишег суда у Шапцу, дана 13.12.2019.године у 12 часова, одржан је  састанак, којем су присуствовали председници кривичних одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду, са циљем уједначавање судске праксе и расправљања спорних правних питања. На састанку је постигнута сагласност о бројним правним питањима из области кривичног права која су се јављала у пракси као спорна. Домаћин следећег састанка кривичних одељења виших судова је Виши суд у Новом Саду.