OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 02.10.2015.године у згради Вишег суда у Шапцу, одржан је радни састанак судија са подручја Вишег суда у Шапцу и гостима: Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Београд, Јасмина Дивнић и Ђура Тамаш – судије Апелационог суда у Новом Саду, судије основних, виших и привредних судова у Сремској Митровици и Ваљеву, представници адвокатуре и извршитеља са овог подручја, на тему:
 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ – актуелна питања и перспектива,

 

Са следећим програмом рада:

Гојко Лазарев, председник Вишег суда у Шапцу: Уводно излагање

Усмено излагање реферата:
 

Гордана Грујић, судија Основног суда у Лозници: Извршење на непокретности,

Драган Петровић, извршитељ: Попис, процена и продаја покретних ствари као средство извршења

Мирјана Пајтић, судија Основног суда у Шапцу: Изјава о имовини,

Мирко Ратковић, извршитељ: Спорна питања у поступку спровођења извршења,

Данијела Максић, судија Основног суда у Шапцу: Приговор трећег лица и захтев за отклањање неправилности,

Светлана Криловић, адвокат из Шапца: Адвокатски аспект на практичну примену Закона о извршењу и обезбеђењу,

Светлана Димитријевић, судија Основног суда у Шапцу: Наплата потраживања из радног односа на основу извршне исправе, покретање стечаној поступка над дужником реорганизацијом у складу са УППР и мера забране спровођења извршења у односу на повреду права на суђење у разумном року и повреду права на несметано уживање имовине,

Весна Арлов, судија Вишег суда у Шапцу: Анализа важећег Закона о извршењу и обезбеђењу и нацрта новог Закона о извршењу и обезбеђењу.

 

Након излагања реферата уследила је конструктивна дискусија везано за спорна питања у примени важећег Закона о извршењу и обезбеђењу и нова решења прописана нацртом Законом о извршењу и обезбеђењу, чије усвајање се очекује.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА-
СУДИЈА ВИШЕГ СУДА У ШАПЦУ
ВЕСНА АРЛОВ