OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 3.4.2017.године, судија Основног суда у Шапцу, Марија Ивановић, упућена је на рад у Виши суд у Шапцу. Годишњим распоредом послова, судија Марија Ивановић распоређена је у првостепену кривичну материју.