OБАВЕШТЕЊЕ

 

Приликом утврђивања ранг листе кандидата који су конкурисали за место судијског приправника у Вишем суду у Шапцу, комисија за пријем је кандидату Сањи Милановић грешком вредовала постигнути успех на мастер студијама, уместо просечну оцену на основним академским студијама права, како је прописано чл.7 Правилника о поступку пријема судијских приправника.

Из наведених разлога измењена је првобитно објављена ранг листа, па коначна ранг листа кандидата гласи:

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА У ВИШЕМ СУДУ У ШАПЦУ

 

Р.б.

Име кандидата

Средње име кандидата

Презиме кандидата

Просечна оцена кандидата на студијама

Укупан број поена са факултета

Број поена са пријемног

Укупан број поена

Место полагања пријемног испита

1.

Стефан

Жељко

Михајловић

7,71

17

56

73

Нови Сад

2.

Сања

Неђо

Милановић

7,90

19

46

65

Нови Сад

3

Ивана

Срећко

Стојичић

7,94

19

44

63

Нови Сад

4

Ђорђе

Милан

Младеновић

7,73

17

44

61

Нови Сад

5

Ана

Милан

Квас

7,70

17

42

59

Нови Сад

6

Бојан

Зоран

Ранисављевић

6,77

7

50

57

Нови Сад

7

Драган

Бранко

Алимпић

7,45

14

36

50

Нови Сад

8

Маја

Слободан

Нешић

7,03

10

40

50

Нови Сад

9

Ивана

Стојмир

Петковић Ранђић

6,42

4

40

44

Нови Сад

 

Кандидати који нису изашли на пријемни испит

 

Р.б.

Име кандидата

Средње име кандидата

Презиме кандидата

Просечна оцена кандидата на студијама

Укупан број поена са факултета

Број поена са пријемног

Укупан број поена

Место полагања пријемног испита

1

Ђорђе

Зоран

Павловић

8,10

21

0

21

 

 

 

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА У ВИШЕМ СУДУ У ШАПЦУ

 

Р.б.

Име кандидата

Средње име кандидата

Презиме кандидата

Просечна оцена кандидата на студијама

Укупан број поена са факултета

Број поена са пријемног

Укупан број поена

Место полагања пријемног испита

1

Сања

Неђо

Милановић

9,60

36

46

82

Нови Сад

2

Стефан

Жељко

Михајловић

7,71

17

56

73

Нови Сад

3

Ивана

Срећко

Стојичић

7,94

19

44

63

Нови Сад

4

Ђорђе

Милан

Младеновић

7,73

17

44

61

Нови Сад

5

Ана

Милан

Квас

7,70

17

42

59

Нови Сад

6

Бојан

Зоран

Ранисављевић

6,77

7

50

57

Нови Сад

7

Драган

Бранко

Алимпић

7,45

14

36

50

Нови Сад

8

Маја

Слободан

Нешић

7,03

10

40

50

Нови Сад

9

Ивана

Стојмир

Петковић Ранђић

6,42

4

40

44

Нови Сад

 

Кандидати који нису изашли на пријемни испит

 

Р.б.

Име кандидата

Средње име кандидата

Презиме кандидата

Просечна оцена кандидата на студијама

Укупан број поена са факултета

Број поена са пријемног

Укупан број поена

Место полагања пријемног испита

1

Ђорђе

Зоран

Павловић

8,10

21

0

21