Водич кроз кривично правни систем  има за циљ да пружи основне информације о томе како би требало да поступи особа уколико  постане жртва кривичног дела или сведок таквог понашања. Овај водич треба да  послужи као упутство како да се пријави кривично дело, која права и обавезе имају оштећене особе, и шта могу да очекују када се појављују на суду као оштећени или сведоци.