Samostalno zastupanje svojih prava i interesa na sudu nije jednostavno. Ulazite na nepoznat teren, gde učesnici govore Vama nepoznatim jezikom i gde važe Vama nepoznata pravila. Ta pravila su nekad pisana, a nekad nepisana. Ona se spoznaju dugogodišnjim studiranjem i iskustvom. Ipak, nijedan proces, nijedan postupak, nije isti. Zato, niko ne može garantovati ishod postupka.

OVAJ VODIČ NE PROMOVIŠE SAMOSTALNO ZASTUPANJE. On ima cilj da PRIBLIŽI LAICIMA KOLIKO JE MOGUĆE SUDSKI PROCES.

U njemu se daju odgovori na pitanja koja sami sebi postavljate kad krenete u sud a koje ne možete naći u zakonima. Na kraju, nadamo se da ćete čitanjem ovog vodiča moći realnije da sagledate sam proces, te donesete odluku da li uopšte kretati ka sudu ili dobiti dovoljno dobrih argumenata za Vas i suprotnu stranu da spor rešite mirnim putem.

“Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je izrađen u saradnji sa Svetskom bankom. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“