МТДФ ЈСС у сарадњи са Комитетом правника за људска права – YUCOM спроводи кампању промоције Водича за самозаступање грађана који је заједнички израђен током 2017. године.

Грађани најчешће нису упознати са својим правима и обавезама И имају оправдани страх у сусрету са њима непознатим судским поступцима, јер исход некада може имати одлучујући утицај на њихов живот. Као додатни проблем јавља се незавидна економска ситуација и недостатак новца. Како би им се олакшало у таквој ситуацији,МДТФ ЈСС у сарадњи са Комитетом правника за људска права- YУЦОМ је израдио два водича, Водич за самозаступање грађана и Водич- први пут на суду и први пут у суду, који подучава на једноставан и илустративан начин о важним питањима судског поступка (парнице) и поступка пред независним институцијама.

Сви се грађани у неком тренутку свог живота сусрећу са судским системом. Врло често су принуђени да у њему учествују без имало воље, јер једноставно добију тужбу, па су на њу дужни да одговоре. У свему томе јавља се и додатан страх, јер најчешће немају знање и искуство и улазе на терен који је њима потпуно непознат. То нису само закони, већ и читав систем правила, често неписаних, која се спознају дугогодишњим  студирањем и искуством. Водичиимају задатак да грађанима што више приближе судски процес на њима разумљив начин,кроз језик који је доста сведен и лишен неразумљиве терминологије, са намером да се компликовани појмови лакше схвате и примене. Публикације пружају одговоре на питања које грађани сами себи постављају и пре него што се упуте у суд, а која се односе на трошкове поступка, писање тужбе и одговора на тужбу, рочиште, доказе, поднеске, остварења увида у предмет, убрзања поступка, пресуде и правне лекове. Такође, дају се одговори и на наизглед  тривијална питања, као што су: шта понети са собом на суд, како се обући и где се судница налази…?

У оквиру кампање промоције водича израђен је велики број постера и флајера који су дистрибуирани на преко 750 адреса различитих институција, конкретно свим судовима и тужилаштавима, свим јединицама локалних самоуправа, свим  центарима за социјални рад, свим катастрима на територији Републике Србије и др. YУЦОМ-у се до сада јавио велики број ових институција да су истакли постер у својим просторијама и љубазно затражио одређен број бесплатних примерака како би могли даље да их дистрибуирају, будући да им се све већи број грађана обраћа са захтевом да преузму примерак.