Статистички извештај Вишег суда у Шапцу

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2014. ГОДИНУ Величина: 0.09 MB
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ Величина: 0.09 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2015. ГОДИНУ Величина: 0.08 MB
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ Величина: 0.08 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2016. ГОДИНУ Величина: 4.21 MB
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ Величина: 0.03 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2017. ГОДИНУ Величина: 0.08 MB
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ Величина: 2.97 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2018. ГОДИНУ Величина: 0.14 MB
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ Величина: 4.06 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ Величина: 0.13 MB
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ Величина: 0.12 MB
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У ШАПЦУ 07.03.2019 Величина: 0.15 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2020. ГОДИНУ Величина: 0.13 MB
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ Величина: 0.55 MB