Писарница

У писарници обављају се административно-технички послови у Суду за рад на предметима првостепеног кривичног и другостепеног кривичног већа, малолетничког и ванпретресног кривичног већа, првостепеног грађанског већа, другостепеног грађанског већа, другостепеног одељења за радне спорове, одељења за рехабилитацију, као и послови пријема писмена, експедиције и послови архиве.

Радом писарнице руководи управитељ писарнице, Светлана Ђорђевић. Контакт телефон 015/ 346 - 953