Служба за информатику и аналитику

Служба за информатику и аналитику обавља послове који се односе на успостављање и одржавање информационо - комуникационих технологија и електронску браду података, складиштење и пренос информација у суду.

Радом службе руководи систем администратор Дејан Билокапић