Техничка служба

Техничка служба

У техничкој служби обављају се послови, који се односе на обезбеђење лица из зграде суда, послови заштите од пожара, одржавање зграде и хигијене у згради суда, послови достављања судских писмена странкама и осталим учесницима у судском поступку, послови на службеном превозу лица и слични послови.

 

Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите је Драган Чолић.