Рачуноводство

Рачуноводство суда обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, економата, у складу са законским прописима.

Радом службе руководи шеф рачуноводства Гордана Милићевић.